På VTA finner du mange typer mennesker. Noen har vært utsatt for sykdom eller ulykke, mens andre har en fysisk eller psykisk utviklingshemming. For å få plass på VTA må du ha uføretrygd, eller få innvilget uføretrygd i nær fremtid.

Jobbhusets lokasjoner på Sætre og Spikkestad tilbyr varig tilrettelagt arbeid. Her kan du jobbe med montering, pakking, ryddejobber, eller du kan få praktisk erfaring med kantinearbeid og matlaging.

Arbeidet er i hovedsak på Jobbhuset, men vi har også flere som har tilrettelagt arbeid utenfor huset – blant annet på Rema 1000, Filtvet Helsetun, Kiwi og Europris.

Veilederne på Jobbhuset sørger for at du får arbeidsoppgaver som er tilpasset dine interesser, ferdigheter og helse. De sørger også for å motivere og følge deg opp underveis.

Når du er på VTA har du samme rettigheter og plikter som andre arbeidstakere, og du får en timelønn i tillegg til din uføretrygd.