Sommer og høst kjører vi lastebilen rundt Hurumhalvøya to ganger i uken og tømmer søppeldunker som er plassert på strender og friområder – til glede for fastboende, hyttegjester og turister. Jobbhuset bidrar til et rent og trivelig lokalsamfunn i Hurum og Røyken.

Enten det er et rom på en skole som skal ryddes, søppel som skal fjernes, et flyttelass som skal kjøres vekk – ingen jobber er for små for oss.