Hos oss har du mulighet til å ta en kompetanseprøve – som er mindre omfattende enn fagprøve/svenneprøve. Du inngår da en opplæringskontrakt med oss, og blir lærekandidat. Da kan du jobbe med blant annet mat, transport/logistikk, produksjon eller helse/sosial.

Dersom du underveis ser at du kan fullføre fag- eller svenneprøve – er det mulig å endre til ordinær lærlingekontrakt.