Jobbhuset, En særdeles viktig arbeidsplass og sterk institusjon for 80 personer i våre kommuner.

Bedriften har historie langt tilbake i tid og har vært drevet under navn som Bølstadlia Arbeidssenter, Røyken Produkter, Hurum Produkter og nå som Jobbhuset.

Gjennom årene har vi hatt variasjon i kunder og type arbeidsoppdrag, men hovedfokuset om å etablere og utvikle tilrettelagte arbeidsplasser og å formidle flinke mennesker ut i ordinære bedrifter, har vært uendret.

Vi har vært etablert på Tofte, men i hovedsak har vi hatt våre baser i Bølstadveien på Spikkestad og i Åsveien på Sætre. Vi har drevet kafe på Tofte, kiosk og kafe i idrettshallen på Sætre. Jobbhuset har vært synlig med at vi har hatt dyktige arbeidstakere i praksis i eksterne bedrifter i Drammen, Lier, Asker, Bærum, Oslo og Drøbak. Denne synligheten er avgjørende markedsføring for oss og iht kravene fra Nav, om at veldig mange skal ut i ordinær bedrift for arbeidstrening, men også formidling til fast jobb slik at man kan motta ordinær lønn fremfor tidsbegrenset stønad fra staten.

Med et 25 årsjubileum i dag, kan vi bekrefte at vi har levert, ja, Jobbhuset utvikler mennesker! Dette hadde vi ikke klart uten dere som er her i dag, tusen takk alle sammen! Jeg vil også takke eierne våre, Hurum kommune og Røyken kommune som har bidratt til viktig forutsigbarhet gjennom mange år. Ja, denne bedriften er opplagt verdifull for våre eiere.

Jubileet markerer fortiden. Jeg vil allikevel at vi skal se fremover. Med endringer i takt med tiden, og ikke minst kommunesammenslåingen i 2020, er vi nødt til å kunne endre oss. Med tre kommuner som skal bli en, ”nye Asker” må vi forvente endring. Jeg ser positivt på dette, og mener det ligger store muligheter i en ny kommune med mer enn 90 000 innbyggere. Jeg vil sammen med dere, jobbe for at Jobbhuset er synlig i kommunesammenslåingen og sikre at dere som innbyggere i Hurum og Røyken har et godt tilbud videre i ”nye Asker”.