Jobbhuset er kvalitetsstemplet

Jobbhuset Hurum AS og Jobbhuset Røyken er Equass-sertifisert. Dette er et europeisk system som kvalitetssikrer våre tjenester fra A til Å med ekstern revisor og sertifisering.

Equass-sertifiseringen viser at Jobbhuset arbeider i tråd med de kravene som myndighetene og Equass setter. Annethvert år går Jobbhuset gjennom en omfattende resertifisering med ekstern sensor som bedømmer arbeidsmetodikk, gjennomføring, kvalitet, resultatet og innovasjon.

Du kan lese mer om Equass på Equass.no