TRYGG
ARBEIDSGLEDE


VARIG TILRETTELAGT ARBEID

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er for deg som ikke har mulighet til å jobbe på det vanlige arbeidsmarkedet. Målet er at du skal få oppleve arbeidsglede, mestring og sosialt samvær i trygge omgivelser.

På VTA finner du mange typer mennesker. Noen har vært utsatt for sykdom eller ulykke, mens andre har en fysisk eller psykisk utviklingshemming. For å få plass på VTA må du ha uførepensjon, eller få innvilget uførepensjon i nær fremtid.

Både Jobbhuset i Hurum og Jobbhuset i Røyken tilbyr varig tilrettelagt arbeid. Her kan du jobbe med redesign, produksjon og montering av sykler, møbler, kabler og skibindinger. Du kan også pakke brosjyrer og matvarer, eller få praktisk erfaring med kantinearbeid og matlaging på Kjøkkenet. Arbeidet er i hovedsak på Jobbhuset, men vi har også arenaer for tilrettelagt arbeid utenfor huset. Veilederne på Jobbhuset sørger for at du får arbeidsoppgaver som er tilpasset dine interesser, ferdigheter og helse. De sørger også

for å motivere og følge deg opp underveis. Når du er på VTA har du samme rettigheter og plikter som andre arbeidstakere, og du får også en timelønn i tillegg til din uførepensjon.
Jobbhuset Hurum og Jobbhuset Røyken har et visst antall VTA-plasser, og du må ta kontakt med NAV for å melde din interesse.

VTA

Tiltaket er for deg som har eller snart får innvilget uførepensjon. VTA er både på Jobbhuset i Hurum og Jobbhuset i Røyken.

Mål Jobb, mestring og trivsel
Varighet Så lenge du ønsker
Ta kontakt med NAV om du ønsker VTA på Jobbhuset