HVA KAN DU JOBBE MED?


AVKLARING

Har du vært sykmeldt lenge og skal begynne i jobb igjen? Vi hjelper deg med å finne ut av hvor mye du kan jobbe, hva du liker og hva som passer best for akkurat deg.

På Jobbhuset møter du mange ulike mennesker med forskjellig bakgrunn og ulike behov. Noen
har nedsatt funksjonsevne, mens andre trenger omskolering eller litt støtte på veien. Uansett hva som er din historie finner vi sammen ut av hva du kan gjøre videre.

Når du kommer til Jobbhuset starter vi med en samtale for å begynne å finne ut av hva du ønsker, hva du kan og hva du tenker. Veilederen din gir deg støtte, oppfølging og hjelper deg videre.

På Jobbhuset mener vi at alle mennesker har noe å bidra med. I løpet av 4-12 uker vil du derfor delta på temadager der vi bl.a. snakker om livsglede, motivasjon, økonomi, jobbsøking og arbeidsliv.

Når du prøver forskjellig arbeid i praksis, kan du enten gjøre det på Jobbhuset eller hos en bedrift i næringslivet.

AVKLARING

Tiltaket er for deg som er sykemeldt eller arbeidsledig, og består av temadager, arbeidspraksis og individuell oppfølging. Ta kontakt med NAV om du ønsker Avklaring på Jobbhuset.

Inntak Fortløpende og etter Navs venteliste
Mål Finne ut hva du kan jobbe med
Varighet 4-12 uker