ERFARING ØKER
MULIGHETENE


ARBEIDSPRAKSIS

Arbeidspraksis styrker mulighetene dine til
å komme i jobb eller utdanning.
Du får prøve ulike arbeidsoppgaver som er
tilpasset deg og din situasjon.

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) handler om tilrettelagt arbeidstrening. Dette er et tilbud for deg som trenger tid til å finne ut av din egen helse, kapasitet og arbeidsevne. Arbeidet foregår i hovesak på Kjøkkenet, ReDesign eller monterings- avdelingen på Jobbhuset. Du får din egen veileder som sørger for både aktivitetsplan, opplæring, støtte og inspirasjon underveis.

APS kan vare i inntil 12 måneder, men det er mulig å forlenge perioden med enda ett år om du trenger det. I løpet av denne tiden arbeider Jobbhuset sammen med deg for å finne ut hva du ønsker, trenger og hva som passer for deg.

Etterpå lager vi en plan for hva som skal skje videre. Målet er at du i fremtiden skal kunne få en jobb der du både trives og mestrer arbeidsoppgavene.

ARBEIDSPRAKSIS (APS)

Tiltaket er for deg med ekstra oppfølgingsbehov, og består
av arbeidstrening, kartlegging, oppfølging. Ta kontakt med NAV om du ønsker APS på Jobbhuset.

Inntak Etter NAVs venteliste
Mål Få arbeidstrening og økt kompetanse
Varighet Inntil 12 mnd med mulighet for forlengelse