Se mulighetene


Å ha en jobb handler om mer enn å jobbe. Det handler om trivsel, livsglede, økonomi og å føle at man er en del av samfunnet. Av og til skjer det ting i livet som gjør at man ikke kan jobbe i en kortere eller lengre periode. Eller at man må ha en tilrettelagt jobb. På Jobbhuset hjelper vi deg med å finne ut akkurat hva som passer for deg og hva du kan tilby.

Avklaring Avklaring
Finn vi ut hva du kan jobbe med, dine ressurser og din arbeidskapasitet. Les mer »
Arbeid med bistand Arbeid med bistand
Har du minst 50 prosent arbeidskapasitet og trenger hjelp til å finne ny jobb?
Les mer »
Arbeidspraksis Arbeidspraksis
Arbeidspraksis på Jobbhuset styrker mulighetene dine for utdanning og jobb senere.
Les mer »
Varig tilrettelagt arbeid Varig tilrettelagt arbeid
For deg som ikke har mulighet til å jobbe på det vanlige arbeidsmarkedet.
Les mer »

Jobbhuset har lang erfaring i å skreddersy opplegg for den enkelte. Målet er å få best mulig livskvalitet med fokus på arbeid. Hvert år er rundt 110 deltakere i kontakt med oss.

Jobbhuset har i dag fire typer arbeidsmarkedstiltak: Avklaring, Arbeidspraksis, Arbeid med bistand og Varig tilrettelagt arbeid. Vi har tett samarbeid mellom tiltaksområdene, og jobber aktivt for at deltagerne skal motiveres, føle tilhørighet og trygghet i arbeid.